Mobile Menu

Организация медицинского бизнеса: с чего начинать?

Тем, кто задумался об открытии частного медицинского центра стоит решить для себя несколько ключевых вопросов. Вопрос первый — определить для себя основную цель создания клиники, поскольку, разные цели требуют как различных путей их достижения. Например, если в основу проекта создания медицинского центра закладывается научная деятельность (и она является основополагающим направлением), … Подробнее

Чинники створення медичного закладу в Україні

На українському ринку медичних послуг можна виділити 4 основні чинники створення приватного медичного закладу:   Чинник № 3 має багато варіацій. Наприклад, ідея створення медичного закладу виникає на підставі інтуїтивного відчуття потреби в приватному медичному закладі конкретного виду в конкретному регіоні. Наступним прикладом може бути прийняття рішення на підставі отриманої … Подробнее

Категорія: 05_Ринок медицини

Система начисления бонусов врачам. Как медицинскому центру избежать экономических рисков

Почти во всех частных медицинских центрах применяется система начисления премий врачам. В большинстве случаев структура начислений имеет процентное соотношение от цены медицинских услуг или от суммы дохода, который «принес» в клинику специалист. Основание для начисления премий у каждого центра может быть своим. Наиболее часто встречающимися являются начисления премиальных за факт … Подробнее

Построение отношений с пациентами: публикация результатов медицинского центра

На данном этапе развития медицинского рынка Украины доступность результатов медицинской деятельности медицинских центров является достаточно непопулярной среди участников рынка. Тем не менее, открытость является важным фактором для привлечения пациента, причем самым важным для пациента является не столько наличие высокого уровня материально-технической базы (этот вопрос уже на втором месте), сколько информация … Подробнее

Теорія обмежень в медицині

Теорія обмежень (Theory of Constraints — TOC) — являється відносно новою управлінською філософією, сформульованою на початку 80-х років минулого століття, та підказує, як підвищити ефективність роботи організації майже без додаткових інвестицій і без розширення штату працівників. Сформулював її ізраїльський фізик Еліяху Голдратт (Eliyahu Goldratt). Ця теорія пропонує зосереджувати організаційні ресурси … Подробнее

Ціна медичної послуги як інструмент маркетингу

Медичне обслуговування пацієнта розпочинається не з моменту його відвідування медичного закладу, а з того моменту, коли пацієнт є готовий до запису на первинний прийом лікаря. Можна сказати, що готовність людини відвідати конкретний медичний заклад формується на підставі одночасної наявності наступних факторів: • Наявність чи виникнення потреби в отриманні медичної послуги; … Подробнее

Підбір персоналу в приватних медичних закладах. Український досвід

22 червня 2011 р. в рамках заходу «HR зустрічі при Школі охорони здоров’я» обговорювалася тема підбору персоналу в медичний заклад. Для мене особливої цінності та цікавості зустрічі надало те, що доповідачем був Денис Татаркін, виконавчий директор одного із приватних київських медичних закладів (клініка «Медіком»), який особисто приймає участь в процесі … Подробнее

Пацієнт — істота особлива

Коли людина приходить до лікаря (і перетворюється на «пацієнта») часто відбуваються якісь метаморфози і навіть впевнені в собі люди стають досить скутими. Пацієнт, в більшості випадків, відчуває невпевненість та хвилювання. Мені здається, що хвилювання присутнє в кожній особі, яка заходить до медичного закладу. Ми всі боїмося відвідувати лікарів і як … Подробнее

Кто следующий? Входите!

«The doctor will see you eventually» («В конце концов доктор Вас примет»). Это название статьи в TheWallStreetJournal. Данная статья посвящена одной из интересных тем, относящихся к сфере обслуживания пациентов – время ожидания пациентом приема врача. Вопросы, касающиеся времени ожидания пациентов, в европейских и американских медицинских центрах возникают и обсуждаются достаточно … Подробнее

Пацієнторієнтованість та інформаційні медичні технології

Розглядаючи питання пацієнт-орієнтованості (ця тема є дуже цікавою для мене) я звернула увагу на те, що в зарубіжній літературі значну увагу в процесі досягнення якісно високого рівня задоволеності пацієнтів, як частини орієнтованості на потреби пацієнта, є інформаційні технології в медицині. Звичайно, тема медичної інформаційної системи не є новою для мене, … Подробнее

Загальнообов’язкове державне медичне страхування. Чи отримаємо те, на що очікуємо?

Протягом 2010-го року я помітила значне підвищення рівня зацікавленості медичним сектором України з боку міжнародних інвестиційних фондів та потенційних інвесторів, в тому числі фізичних осіб. Тільки у нашої компанії протягом року було  кілька зустрічей із представниками інвестиційних фондів чи інвесторів. Більшість з них однією із причин зацікавленості медичним ринком (далі … Подробнее

Основи цінової політики медичного закладу

Ціна та якість медичних послуг є обличчям медичного закладу. Розроблення цінової політики є кроком до ефективного ціноутворення. В статті обговоримо основні моменти, на які варто звернути увагу при встановленні ціни на медичні послуги конкретного медичного закладу, для того, щоб ціна послуг була помічником медичного закладу в процесі досягнення його стратегічних … Подробнее

Бизнес-план медицинского учреждения, его особенности

Бизнес-план – документ, предоставляющий информацию о производственных и финансовых целях компании в течение определенного периода, а также запланированных действиях достижения поставленных перед компанией задач. Наиболее коротким определением «бизнес-планирования» является:  — это постановка целей компании, определение путей и условий их достижения.  Определение цели – это только начало пути. Исходя из общей … Подробнее